Home
Blog „Aktuelno“

Blog

Akcije i događaji

Slušni aparati

iz Neurotha

sada

i u Bijeljini

Danas je u Bijeljini otvoren novi centar za sluh, čime nastavljamo ekspanziju u Bosni i Hercegovini. Bolji sluh iz Neurotha sada je dostupan stanovnicima Bijeljine i Semberije, po istom standardu kao u Beču, Ženevi, Gracu… Nudimo najnovije slušne aparate dostupne na tržištu sa besplatnim testom sluha i besplatnom probom aparata za sve one koji žele bolji sluh.

 

Pročitajte više

Akcije i događaji

Nastavljamo

ekspanziju

u BIH

Kompanija Neuroth nastavlja dinamičan rast u Bosni i Hercegovi. 9 Marta je u Mostaru otvoren 2 slušni centar.

 

Pročitajte više

Više članaka

Akcije i događaji

Slušni aparati

iz Neurotha

sada

i u Bijeljini

Danas je u Bijeljini otvoren novi centar za sluh, čime nastavljamo ekspanziju u Bosni i Hercegovini. Bolji sluh iz Neurotha sada je dostupan stanovnicima Bijeljine i Semberije, po istom standardu kao u Beču, Ženevi, Gracu… Nudimo najnovije slušne aparate dostupne na tržištu sa besplatnim testom sluha i besplatnom probom aparata za sve one koji žele bolji sluh.

 

Akcije i događaji

Nastavljamo

ekspanziju

u BIH

Kompanija Neuroth nastavlja dinamičan rast u Bosni i Hercegovi. 9 Marta je u Mostaru otvoren 2 slušni centar.