Home
O nama

Grupa Neuroth

„Bolje čuti, bolje živjeti“ – filozofija je kojoj je Neuroth odan već 115 godina. Od porodične firme s bogatom tradicijom Neuroth se razvio u lidera na austrijskom tržištu i uspješnu kompaniju za slušnu akustiku u cijeloj Evropi.

U petak, 13.12.1907. godine, postavljen je kamen temeljac grupe Neuroth. Paula Neuroth, koja je i sama patila od oštećenja sluha, otvorila je „1. specijalizovanu kuću za aparate za nagluve osobe“, kako bi drugim osobama s istom poteškoćom darovala veći kvalitet života uz pomoć najmodernije tehnologije.

 

Waltraud Schinko-Neuroth preuzela je 1979. godine firmu od svog oca Augusta Carla Neurotha, rođaka Paule Neuroth. Neuroth je 1980. godine otvorio drugi stručni institut u Gracu, čime je učinjen prvi korak u pravcu širenja.

U međuvremenu grupa Neuroth postala je jedna od vodećih kompanija za slušnu akustiku sa oko 250 stručnih instituta i oko 1.200 zaposlenih.

 

Paula Neuroth bila je pionirka na polju slušne akustike. Taj pionirski duh Neuroth je sačuvao sve vrijeme, nudeći najmodernije tehnologije dostupne na tržištu. U Tehničko-logističkom centru koji se nalazi u štajerskom Lebringu nastaju savršeno prilagođeni slušni aparati i rješenja za zaštitu sluha u 3D postupku uzimanja otiska.

Iz kompanije

O nama 3

Lukas Schinko

„Nama su čovjek i njegove slušne potrebe uvijek u centru pažnje. Kombinacija optimalnog savjetovanja, najmodernijih tehnologija i kompetencija naših zaposlenih čini nas jednim od lidera za slušnu akustiku u Evropi.“

 

CEO grupe Neuroth

O nama 2

Waltraud Schinko-Neuroth

„Nevjerovatnim ponosom me ispunjava što sam vođenje kompanije prepustila svojoj djeci i mogu posmatrati kako oni nastavljaju da promovišu Neurothovu filozofiju. Od 1907. godine prenosimo istu poruku: bolje čuti znači ponovo bolje živjeti.“

 

Grande Dame Neurotha

Naša vizija

„Naša vizija je osloboditi osobe s oštećenjem sluha straha od života sa slušnim aparatima,” kaže predsjednik Uprave Lukas Schinko. „Želimo da skinemo stigmu, koja je nažalost još uvijek povezana sa slušnim pomagalima, i pokažemo koliko život može biti lijep kada čovjek ponovno dobro čuje.“

Kompanija u brojkama

O nama 4

1.200 zaposlenih

Sluh je nešto vrlo lično. Zato je veoma važno pouzdano savjetovanje kompetentnog slušnog akustičara.Neurothovi zaposleni su apsolutni profesionalci kada je riječ o ljudskom sluhu. Optimalnu edukaciju i stručno usavršavanje obezbjeđujemo u Neuroth akademiji, osnovanoj za tu svrhu.

O nama 6

Više od 250 stručnih insistuta

Od Ženeve do Osijeka, od Beča do Beograda. Neuroth ima više od 250 stručnih instituta i slušnih centara širom Evrope. Tako smo uvijek u blizini naših korisnica i korisnika i možemo im ponuditi najbolju uslugu.

O nama

140 miliona evra

Toliki je prihod ostvarila grupa Neuroth u poslovnoj 2020/2021. godini. “Naš cilj je dodatno učvrstiti i izgrađivati svoju poziciju jednog od vodećih preduzeća za slušnu akustiku u Evropi. Želimo i dalje održivo i zdravo rasti.“

O nama 5

Četiri generacije

Već više od 115 godina Neuroth je porodična firma. Od avgusta 2011. na čelu grupe Neurothje Lukas Schinko, na mjestu predsjednika uprave. On je preuzeo vođenje preduzeća kada je imao 24 godine od svoje majke WaltraudSchinko-Neuroth. Nakon Visoke tehničke škole za elektrotehniku završio je edukaciju za majstora slušne akustike.