Home
Slušni aparati
Oprema i dodaci
Baterije i rezervni dijelovi

Baterije i rezervni dijelovi za slušne aparate

Neurothov servis baterija

Zahvaljujući inovativnim tehnologijama slušni aparati postaju sve manji pa gotovo nestaju u uhu ili iza uha. Međutim, zbog toga je nekim ljudima teško da samostalno mijenjaju malene baterije slušnih aparata. Naši slušni akustičari rado će vam pomoći kod zamjene baterija ili čišćenja.

Zakažite termin
Die perfekte Welle

Baterije za slušne aparate

Vrhunski kvalitet za vaše slušne aparate
Neurothove vlastite baterije su veoma kvalitetne, a vašim slušnim aparatima (a time i ušima) obezbijeđuju najduži mogući doživljaj sluha bez smetnji. U Neurothu su dostupni sljedeći tipovi baterija za slušne aparate: 312, 13, 10, 675.

Punjive baterije za slušne aparate

Nema više zamjene baterija
Ključna prednost punjivih slušnih aparata u odnosu na one „uobičajene“ je u tome što više ne treba da mijenjate baterije.

Baterije se mogu puniti na punjaču i za nekoliko su sati potpuno pune. Punjač je uključen u cijenu slušnih pomagala. Naše osoblje će vas rado informisati o najnovijoj tehnologiji punjivih baterija!

Rezervni dijelovi
Da li su vaša zvučna cijev ili kišobrančić pomalo istrošeni usljed svakodnevne upotrebe? Zamjena je moguća i vrši se jednostavno u Neurothovom slušnom centru, a veće popravke se obavljaju u našem tehnološkom i logističkom centru u Austriji, u štajerskom Lebringu.